Uitklappen

Boek

Titel D'Amboinsche Rariteitkamer, Behelzende eene Beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde Schaalvisschen, te weeten raare Krabben, Kreeften, en diergelyke Zeedieren, als mede allerhande Hoorntjes en Schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: Daar beneven zommige Mineraalen, Gesteenten, en soorten van Aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende Eilanden gevonden worden. Verdeelt in drie Boeken, en met nodige Printverbeeldingen, alle naar 't leven getekent, voorzien. Beschreven door Georgius Everhardus Rumphius, van Hanauw, Koopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid in d' Academiae Curiosum Naturae, in 't Duitsche Roomsche Ryk opgerecht, onder den naam van Plinius Indicus.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5242 1-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Rumphius, Georg Everard
Datering 1705

Onderwerp

Trefwoorden natuurlijke historie, zoölogie, 1701-1750, Ambon, Duitsland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Indonesië
Minder informatie
Meer informatie