Uitklappen

Boek

Titel Memoryen ofte Cort Verhael Der Gedenck-Weerdichste so kercklicke als werltlicke Gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hoogfuytschland, Groot Brittannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen, Van den Iaere 1603. tot in het Iaer 1624. Beschreven door Gulielmum Baudartium van Deynse. Tweedde Editie grootelicx vermeerdert.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5846 1-0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Baudartius, Willem
Datering 1624

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie