Uitklappen

Boek

Titel Historisch Verhael En Politique Bedenckingen Aengaende de Bestieringe Van Staet- en Oorloghs-saken, Voor-gevallen onder de Bedieningen van de Heeren Cornelis en Johan De Witt. Beginnende Ao. 1653. en Eyndigende in het Jaer 1672. met hunne Doot. Waer in alles seer naeukeurigh en opretelijck is waer-genomen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1677

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, biografie, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Witt, Cornelis de, Witt, Johan de
Minder informatie
Meer informatie