Uitklappen

Boek

Titel 't Verheerlickt Nederlandt, Door de Wapenen van de Ho: Mogende Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Onder 't Opper-beleyt van den Edelen Gestr: Heere, de Heere Cornelis de Witt, Ruart van den Lande van Putten, Regeerende Borgermeester der Stadt Dordrecht, &c. Ende De voortreffelicke Zege, soo op de Reviere van Londen en Rochester, als andere Engelsche Kusten verkregen, waer op den Vrede met den Koningh van Groot-Brittanjen gevolght is. Uytgebeelt door verscheyde Rym-Oeffeningen der geestighste Poëten.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1668

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, poëzie, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Witt, Cornelis de
Minder informatie
Meer informatie