Uitklappen

Boek

Titel Resolutien Ende Verbael Van 't gebesoigneerde van den Ed: Heere Cornelis De Witt , Ruart van den Lande van Puten, Regeerende Borgermeester der Stadt Dordrecht, als Gedeputeerde ende Gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, tot d'expeditie ende over 't Employ van 's Landts Vlote. Mitsgaders meer andere Resolutien en Missiven ter materie dienende.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1668 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Witt, Cornelis de

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie