Uitklappen

Boek

Titel Resolutien Ende Verbael Van 't gebesoigneerde van den Ed: Heere Cornelis De Witt , Ruart van den Lande van Puten, Regeerende Borgermeester der Stadt Dordrecht, als Gedeputeerde ende Gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, tot d'expeditie ende over 't Employ van 's Landts Vlote. Mitsgaders meer andere Resolutien en Missiven ter materie dienende.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1668

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Witt, Cornelis de
Minder informatie
Meer informatie