Uitklappen

Boek

Titel Verbael Gehouden door de Heeren H. Van Beverningk, W. Nieupoort, J. Van De Perre, en A. P. Jongestal, Als Gedeputeerden en Extraordinaris Ambassadeurs van de Heeren Staeten Generael Der Vereenigde Nederlanden, Aen De Republyck Van Engelandt. Waer in omstandighlyck gevonden werdt de Vredehandelinge met gemelde Republyck onder het Protectoraet van Cromwel, en alle hert gepasseerde omtrent de berughte Acte van Seclusie des Prince van Oranje by Cromwel gepretendeert. Vervullende ook de Tydt en Saecken Die aen de Brieven van de Raedt-Pensionaris J. De Witt en verdere Ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Witt, Johan de
Datering 1725

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, 1651-1700, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Witt, Johan de, Cromwell, Oliver
Minder informatie
Meer informatie