Uitklappen

Boek

Titel Gedenkschriften Behorende tot de Historie Van Holland, En d'andere Vereenigde Landschappen. Behelzende de ware oorzaken der verdeeldheden, die 'er zedert tagtig jaren sijn voorgevallen, &c. &c. In 't Frans aangetekend door den Heer Lovys Aubery, Ridder, Heer van Maurier. In 't Nederlands overgezet van Roelof Roukema. Met Figuuren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00135590

Vervaardiging

Maker Aubery du Maurier, Louis | Roukema, Roelof
Datering 1704

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie