Uitklappen

Boek

Titel Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke Stukken en Bewyzen, en vercierd met schoone kopere Figuuren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112435

Vervaardiging

Datering 1692

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, geschiedenis, marine, zeegeschiedenis, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Tromp, Cornelis Maartenszoon
Minder informatie
Meer informatie