Uitklappen

Boek

Titel Het Leven, Bedryf, En Oorlogs-Daaden Van Wilhem den Derden, Koning Van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland; Prince van Orangien, enz. Vervattende zyn Stamhuys; als mede de voornaamste Staats- en Oorlogs-zaaken, onder zyn Minderjarigheid, Stadhouderlyke, en Koninglyke Regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere Deelen van Europa daar in betrekkelyk, tot zyn Sterf-bed toe voorgevallen. Door A. Montanus, En 't Eerste Deel vervolgt door G.C.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112556
Reserveren

Vervaardiging

Maker Montanus, Arnoldus
Datering 1703

Onderwerp

Trefwoorden biografie, krijgsgeschiedenis, 1601-1650, 1651-1700, 1701-1750, Nederland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Schotland
Minder informatie
Meer informatie