Uitklappen

Boek

Titel Historische Jaer-Boecken Van Holland en Zeeland, Handelende van 't leven en bedrijf der Graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van Vrouw Iacoba toe. Eertijdts in 't Latijn beschreven door Matthaeus Vossius, History-schryver der Ed: Gr: Mog: Heeren Staten van Holland en Zeeland, en nu vertaelt door Nikolaes Borremans. Dese druck is, boven den Latijnschen, verrijckt met eenige aenteickeningen, een inhoudt voor yder boeck, en een algemeynen bladt-wyser.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 5940-00

Vervaardiging

Maker Vossius, Matthaeus | Borremans, Nicolaas
Datering 1677

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Middeleeuwen (375-1500), Holland (graafschap), Zeeland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie