Uitklappen

Boek

Titel Wijsgeerig Onderzoek, Wegens Neerlands Opkomst, Bloei, En Welvaard ; Het Daarop Gevolgd Verval, En Wat De Nog Overgeblevene Middelen Van Herstel Zijn, Zo In Staatsbestuur, Financie, Landbouw, Koophandel, Zeevaart, Fabrieken En Industrie, Door Cornelis Zillesen, Lid van de Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Zillesen, Cornelis
Datering 1796

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, staatsinrichting, belasting, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie