Uitklappen

Boek

Titel Gedenkschrift Der Uitgevoerde Daaden Van Den Grooten Menno Baron van Coehoorn. Gevolgd Naar Het Latyn Van Den Hooggeleerden Heere Nicolaus Ypey, Hoogleraar in de Wis- en Vestingbouw-kunde te Franeker, Lid van de Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, en Raadgeevend Lid van het Bataafsche Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, opgerecht door een' Beminnaar van zyn Vaderland.
Objectnaam boek
Objectnummer 00166088B

Vervaardiging

Maker Ypeij, Nicolaas
Datering 1772

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, biografie, versterkingskunst, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Coehoorn, Menno van (1641-1704)
Minder informatie
Meer informatie