Uitklappen

Boek

Titel Historisch Verhael Van't Leven En Oorlogs-Bedryf Van de Heer Christoph Bernhard van Galen, Bischop van Munster, Vorst des H. Roomschen Rijcks, Administrator tot Corvay, Burgh-graef tot Strombergh, Heer tot Borckelo, enz. Vervattende sijne Geboorte, Opkoomst, Regeeringh en Doodt, nevens veele Aenmerckenswaerdige Saecken omtrent deselve. Uyt de voornaemste soo Buyten als Binnenlandsche Schrijvers, en eenige Berighten van aensienlijcke Persoonen kortlijk by een gebraght. Door S. d. V. Met Koopere Plaeten verciert.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 4178-00

Vervaardiging

Maker Vries, Simon de
Datering 1679

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, biografie, tijdsgeschrift, 1651-1700, Duitsland, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Galen, Christoffel Bernard van
Minder informatie
Meer informatie