Uitklappen

Boek

Titel Sainctes funerailles. Historisch Verhael, Over het Christelijck af-sterven ende Statelijck begraeven Van den D. prins Mavritivs. Met stichtelijcke bedenckinghen, Om wel te sterven. Beschreven door Daniel Souterius, D. des G.W. Tot Haerlem.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Souterius, Daniel
Datering 1626

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Maurits (Prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie