Uitklappen

Boek

Titel Het Christelijck Overlijden Van den Doorluchtichsten ende Hooghgebooren Prince, Mavritivs van Nassau, Prince van Orangien, &c. Hoogh-loflijcker ghedachtenisse. Tot troost ende stichtinghe aller vroomen Inghesetenen deser Nederlanden. Beschreven door Ioannem Bogermannvm, Dienaer des Godtlijcken Woordts tot Leeuwarden.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Bogerman, Johannes
Datering 1625

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Maurits (Prins van Oranje)
Minder informatie
Meer informatie