Uitklappen

Boek

Titel 't Leven en bedryf der prinsen van Oranje Wilhem de eerste. Maurits. Frederik Henrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aangehecht met de daden der Nassouwsche stam, van het jaar ses honderd twee en tachentig tot dese tijd: Vervatende vorders een kort begrijp der Nederlandsche staat, oorlogen en voorvallen, zedert sestien honderd jaaren: Door Arnoldus Montanus, Bedienaer des Goddelijken woords tot Schoonhoven.
Objectnaam
Objectnummer KMA 4084-00
Reserveren

Vervaardiging

Maker Montanus, Arnoldus
Datering 1664

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, biografie, tijdsgeschrift, genealogie, 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Willem van Oranje-Nassau, Frederik (Prins van Oranje) (1774-1799), Maurits
Minder informatie
Meer informatie