Uitklappen

Boek

Titel Verhandeling Over het vinden van de Parallaxis Der Zon; Zynde eene Beschryving hoe de afstand, tusschen de Zon en de Aarde kan gevonden worden Door den schynbaaren weg der Planeeten Venus En Mercurius Over De Zon: Nevens de Afbeeldingen van drie zulke Verschynsels, welke voorvallen zullen, het eene in het Jaar 1743, de ander 1753, en de derde in 't Jaar 1761. Waar agter gevoegt is, oplossing eener Meetkundige Voorstelling, Door Dirk Klinkenberg, Geadmitteert Landmeeter te Haerlem.
Objectnaam boek
Objectnummer 00129547A

Vervaardiging

Maker Klinkenberg, Dirk
Datering 1743

Onderwerp

Trefwoorden astronomie, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie