Uitklappen

Boek

Titel Aanmerkingen En Aanteekeningen, Van Drie Meer Den Gemeene Strenge Winters. Als dievan de Jaaren 1708 en 1709, die van 1739 en 1740, en die van deeze laatste zeer Strenge Wintermaand 1742. Als meede meer andere Nuttig-weetende zaaken, zo van de waarneemingen van de Dagelyksche gesteldheid der Lugt, het Weder, de Wind enz., als verscheidene andere niet onnuttig-weetende voorvallen. Dit Werkje is verder voorzien met dertig Tafelen, waar van 'er veertien achter het Werk, en Zestien hier en daar in het zelve geplaatst zyn: Behelzende alle de waarneemingen van de gesteldheid der Lugt, het Weder enz, uitgenomen weinige van het Jaarlyks Sterf-getal der Menschen in zommige Steeden, als te Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Londen enz, en een' Tafel van de Oppervlakkige groote van de 33 Hollandsche Steeden. Hier is noch bygevoegt, een Uittreksel, of korten Inhoud, van het Boek, Nutte en Noodige Oeffeningen, Te zamen gestelt door den zelven Auteur, Nicolaas Duin, Beminnaar der nutte Weetenschappen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00129547

Vervaardiging

Maker Duyn, Nicolaas
Datering 1743

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, natuurlijke historie, winter, meteorologie, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie