Uitklappen

Boek

Titel Het Weezentlyke En Interessante Gedeelten, Van Het Werk Van Den Generaal-Majoor Pfau, Het Welk Onder De Benaaming Van Het Onnoodige En Onverschillige, Uit De Nederduitsche Uitgave, By Holtrop, Is Uitgelaaten. Betrekkelyk tot den Veldtocht der Pruissische Troupen, in de Nederlanden, in het Jaar 1787. By een gezameld uit het origineele werk, naar de Hoogduitsche druk van Berlin, 1790.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Pfau, Theodor Phillipp von
Datering 1792

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, veldtocht, tijdsgeschrift, Pruisische veldtocht in Nederland (1787), Hollandse revolutie (1786-1787), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Duitsland, Pruisen (koninkrijk)
Minder informatie
Meer informatie