Uitklappen

Boek

Titel Kort En Beknopt Verhaal van 't gepasseerde ten tyde van de Overrompeling der stad Bergen Op Den Zoom Op Den 16 September 1747. Als Mede De Detailje van 't Guarnizoen, en de Dispositie des daags te voren gemaakt. Door Johannes Janssen, In zyn Eerw: Leven Predikant aldaar. Benevens des Autheurs Wedervaren en bittere Ontmoetinge op dien dag en volgende dagen overkomen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Janssen, Johannes
Datering 1777

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, belegering, tijdsgeschrift, 1701-1750, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Bergen op Zoom
Minder informatie
Meer informatie