Uitklappen

Boek

Titel De Kerk Van Bergen Op Den Zoom Herstelt En Ingewyd, Ter Navolginge der Inwyinge van Jerusalems yverig volbrachten Tempelbouw met Vreugde en met Offerhande, Ofte Leerrede, Gedaan ter Inwyinge der Kerk van Bergen op den Zoom, op den 15 October 1752. Over Esra VI: 14-17.Door Johannes Janssen, Predikant te Bergen Op Den Zoom. Waar agrer bygevoegt is, een Kort Verhaal van de Overrompelinge der Stad Bergen op den Zoom, door de Franschen op den 16 September 1747. Neffens de Detaille van 't Guarnizoen; en de Dispositie daags van voor de Overrompelinge der Stad gemaakt. Als mede des Autheurs wedervaren, en de ontmoetinge op dien dag, en de volgende dagen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Janssen, Johannes
Datering 1751

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, kerk, krijgsgeschiedenis, belegering, tijdsgeschrift, 1701-1750, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Bergen op Zoom
Minder informatie
Meer informatie