Uitklappen

Boek

Titel Beginnende Met de regeeringe van Ernestus in den Jaare 1595, en Eyndigende onder de regeeringe van Albertus in den Jaare 1600. Vervat in V Boeken, Waarachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz: Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen: Voorts Met Een Byvoeghsel Van Autentyke Stukken En nieuwe Registers vermeerdert. Het Vierde En Laatste Stuk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118018

Vervaardiging

Maker Bor, Pieter Christiaansz
Datering 1684

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie