Uitklappen

Boek

Titel De Geallieerden en de Laatst-voorgaande Engelsche Ministers Verdeedigd, Tegen Vrankryk, en de tegenwoordige Vrinden van Vrankryk. Behelzende Eene Verdeediging van het Tractaet der Barriere, en van onze Alliancien met Portugaal: Midsgaders eene byzondere Verdediging onzer getrouwe en goede Bondgenooten de Hollanders, wegens 't gene men hen te laste legt ontrent het bestier van hun deel in den Oorlog. [Motto] Uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hare, Francis | Séwel, Willem
Datering 1712

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1701-1750, Spaanse Successie-oorlog (1701-1714), Verenigd Koninkrijk, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Frankrijk, Europa
Minder informatie
Meer informatie