Uitklappen

Boek

Titel Missive Van de Heer Arnold Van Boeckholt, Burgermeester der Stadt Deventer. Vervattende de naeckte ronde waerheyt van't overgeven der selver Stadt aen die dwinghlandy harer Vyanden, waer door veroorsaeckt is het verlies van de geheele Provincie van Over-Yssel. Daer uyt Sonneklaer is te sien dat die naderhandt aen 't licht gegevene Schriften, soo van eenige Heeren Regenten van gemelte Stadt, als mede van den gewesen Commandant Steck, niet alleen met veelvoudige misslagen, maer oock met opsettelijcke gefingeerde onwaerheden zijn vervult.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Boeckholt, Arnold van
Datering 1673 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden belegering, krijgsgeschiedenis, 1651-1700, Stecke, Diederick

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie