Uitklappen

Boek

Titel Apologia off Oprecht Verhael Voor D'Hre. Diederick Stecke, Colonel en gewesen Commandant Der Stadt Deventer. Tegens Het gedivulgeert en hier beneden geinsereert on-Waerachtich Verhael Van eenige der voor-naemste saecken &c. waer door geoccasioneert is de overgevinge der stadt Deventer; opgesteld Door last van de Burgemeesteren, Schepenen en Raden aldaer.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Stecke, Diederick
Datering 1673

Onderwerp

Trefwoorden belegering, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland, Deventer
Minder informatie
Meer informatie