Uitklappen

Boek

Titel Sententien, By die vanden Krijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, uytgesproocken jeghens den Gouverneur, Major, ende Capiteynen : Mitsgaders de Lieutenanten ende Vendrichen, die als Cheffs gecommandeert, ende binnen Venlo Guarnisoen ghehouden hebben, over het subijt ende onverwacht overgheven vande selve stadt. Gearresteert inden Leger by Breda, opten 19. Octobris 1637. Ende ghepronunceert opten 29. daer aen volgende.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1637

Onderwerp

Trefwoorden vonnis, geschiedenis, krijgsraad, Staatse Leger (1579-1795), tijdsgeschrift, 1601-1650, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Venlo, Breda
Minder informatie
Meer informatie