Uitklappen

Boek

Titel Sententien gepronuntieert by den Generalen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, Tegens Jan Barton de Mombas, Commissaris Generael vande Ruyterye. Ende Jacob Rogier, Capiteyn.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Staatse Leger (1579-1795), cavalerie, militair recht, krijgsraad, vonnis, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Rogier, Jacob, Barthon, Jean de, baron de Montbas et de Breet
Minder informatie
Meer informatie