Uitklappen

Boek

Titel Deductie Ofte Waerachtigh Verhael, Hoe de saecke sich tot Rhynberck heeft toe-gedragen. van den beginnen aen, oock des selfs Over-gaen, als mede de Verantwoordinge van de Capiteynen Klerck ende Wttenboogaert, by haer over-ghelevert aen Syne hoogheydt den Prince van Orangien, Capiteyn Generael ende Admirael soo te Water als te Lande; midtsgaders den Raedt van State, ende de Gecommitteerdens van de Staten Generael tot Maestricht, &c.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Klerck, C., Uyttenboogaert, Floris
Datering 1672 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, Rampjaar (1672)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie