Uitklappen

Boek

Titel Waerachtigh Verhael Van het gene gepasseert is, voor en nae het overgaen der Stadt Salt-Bommel, Aen sijn Konincklijcke Majesteit van Vranckrijck, uyt den naem vande Gecommitteerden van Gereformeerde Borgerye, met namen Henrick de Vael, en Egidio Mesteker.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Vael, Henrick de | Mesteker, Egidio
Datering 1674

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, ramp, 1651-1700, Zaltbommel, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie