Uitklappen

Boek

Titel Journael, Of dagelijcksch Verhael Van de handel der Franschen in de Steden van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daer binnen, tot aan hun vertrek. Dear in Hun gruwelijcke Wreetheyt en Tyrannie, in dese twee plaetsen, gelijck oock in verscheyde anderen gepleegt, seer levendig ten toon gestelt worden. Alles uyt de Daghteeckeningen, in de voorgedachte plaetsen gedaen, getrocken, en nu door de druck in 't licht gebracht. Met schoone kopere Platen verçiert.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wicquefort, Abraham de
Datering 1674 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, geschiedenis, Rampjaar (1672), 1651-1700

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie