Uitklappen

Boek

Titel De gedenckweerdigste Voorvallen In en ontrent de Belegeringe der Stad Groningen, Door den Keurvorst van Cölln, en den Bisschop van Munster. Belegert den 9, Julij 1672. Verlaten den 20. Augusti 1672. Verzien met verscheye remercabele Brieven, soo van 't Opeischen der Stad, en der selver Antwoorden, als ook andere. Mitsgaders een kort verhaal van 't gepasseerde in Gelderland, Uitrecht en Over-Yssel, en 't schandelijck overgeven van derselver Steden en Fortressen. 't Zamen gestelt uyt de Schriftelyke Aenteekeninge van verscheyde gequalificeerde Persoonen. Hier agter is nog ny gevoegd, de gedenkweerdige en schrikkelyke Watervloed, voorgevallen in de Provintie van Groningen, den 13. November 1686. de St. Meertensvloed genaamd. Den Vyfden Druk; merkelyk verbetert.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Lens, Dominicus
Datering 1673

Onderwerp

Trefwoorden belegering, krijgsgeschiedenis, watersnoodramp, 1651-1700, Rampjaar (1672), Groningen (stad), Groningen (provincie)
Minder informatie
Meer informatie