Uitklappen

Boek

Titel Journaal Ofte Daaglijkse Aenteykeninge van't gene ontrent de Belegering van stadt Groningen Soo buyten als binnen gepasseert is. Gehouden door A. Eldercampius, Groning, Predikant op Lutkegast.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Elderkamp, Andreas
Datering 1672

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, belegering, tijdsgeschrift, Rampjaar (1672), 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Groningen (stad)
Minder informatie
Meer informatie