Uitklappen

Boek

Titel De gedenckweerdighste Voorvallen In en ontrent de Belegeringe der Stadt Groningen, Door den Keurvorst van Cölln, en den Bisschop van Munster. Belegert den 9, Julij 1672. Verlaten den 20. Augusti 1672. Versien met verscheye remercabele Brieven, soo van 't Op-eyschen der Stadt, ende der selver Antwoort, als oock andere. Mitsgaders een kort verhael van 't gepasseerde in Gelderlant, Uytrecht en Over-Yssel, en 't schandelijck overgeven van derselver Steden en Fortressen. 't Samen gestelt uyt de Schriftuerlijcke Aenteeckeningen van verscheyde gequalificeerde Persoonen. Noyt voor desen soo gedruckt.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lens, Dominicus
Datering 1673

Onderwerp

Trefwoorden belegering, krijgsgeschiedenis, 1651-1700, Rampjaar (1672), Groningen (stad)
Minder informatie
Meer informatie