Uitklappen

Boek

Titel Historisch Verhaal, Ofte Eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van dien, zedert den jaare 1572. Ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen, Byzonder Van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de Steden Wourden en Oudewater, waar by de Schryvers van dien tydt werden wederlegt. Alles vervat in twee Brieven, Door Mr. Bernard Costerus, Zeer Vermeerder Door Den Autheur. In Den jaar 1672 geweest zynde Secretaris der Stede Wourden. De Derde Druck.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Costerus, Bernard
Datering 1737 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1651-1700, 1701-1750, Rampjaar (1672)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie