Uitklappen

Boek

Titel Het Tweede Deel, Van 't Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk. Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, En der zelfder Geallieerden. Met de Binnelantse Beroerten in Vrieslant. Daar in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door H.T.E.V.G.D.Q. Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijcke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, noyt voor dezen gedrukt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112516

Vervaardiging

Maker Domselaer, Tobias van
Datering 1676

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Rampjaar (1672), 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie