Uitklappen

Boek

Titel Tooneel Des Oorlogs, Opgerecht in de Vereenigde Nederlanden; Door de Wapenen van de Koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Verenigde Nederlanden, en hare Geallieeerden. Nevens de aammervvaardigste saken, door de geheele vverelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, Zedert het Jaar 1669. alvvaar de Historie van L. Aitzma eyndigt, tot den tegenvvoordigen tijt. Nauukeurig en vvaarachtig, uyt autentique Schriften en sekere Raporten, t' samen-gestelt. Door Lambert van den Bosch. Verçiert met veele uytnemende Konst-Platen; soo van Afbeeldsels der voornaamste Personagien, Steden, Sterckten, en uytstekenste Geschiedenissen, enz. Afgedeelt in vier Deelen.
Objectnaam boek
Objectnummer NIMH G1-0045(1)band
Reserveren

Vervaardiging

Maker Bos, Lambert van den
Datering 1675 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, geschiedenis, 1651-1700, Rampjaar (1672)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie