Uitklappen

Boek

Titel Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daer in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, nooyt voor dezen gedrukt.
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Domselaer, Tobias van, Brandt de jonge, Geeraert
Datering 1674 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie