Uitklappen

Boek

Titel Het Ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal Van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnelandtse Beroerten. Daer in naukeuriglijk, alle der zelver Voorvallen worden verhandelt. Door een Liefhebber der waarheydt, uyt eenige authentijke Stukken, Schriften, Oog- en Oor-getuygen, beschreven, en te zamen gestelt. Met verscheyde Figuren verciert, nooyt voor dezen gedrukt.
Objectnaam boek
Objectnummer 00112517

Vervaardiging

Maker Domselaer, Tobias van
Datering 1674

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, Rampjaar (1672), 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie