Uitklappen

Boek

Titel De Munsterssen Oorlogh, Ofte Klaer ende kort vertoogh ende reden van't gheene tegens de Vereenighde Nederlanden sedert den 14. September 1665. tot den 19 Aprilis 1666. door de Wapenen begonnen heeft, Christof Bernt. van Galen, Bisschop van Munster, beneffens de daeby gecommitteerde Mischlaegen., vergeseltschapt met sommige ongemeene geschidenissen, midlerwijl in Europa, Asia, Africa voorgevallen, metsgaders eenige soorte Geestelijcke, Politijcke, en Philosophische Discoursen, vergadert, en afgedeelt in 4. Deelen. Door J. G. Rechtsgeleerde, &c.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker J.G.
Datering 1667

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, 1651-1700, Duitsland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Duitse rijk
Minder informatie
Meer informatie