Uitklappen

Boek

Titel Articulen van Vrede Ende Verbondt, tusschen den Doorluchtighsten, Grootmachtigsten Prins ende Heere, Heere Karel, de tweede van dien naem, Koningh van Groot Britannien, ter eenre; ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlantsche Provintien, ter andere zijde geslooten.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1667

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, overheidspublicatie, tijdsgeschrift, 1651-1700, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie