Uitklappen

Boek

Titel Historis oft Waerachtich Verhael van den Gantschen toestant van Oorlooge, soo die ghevoert is in Duytschlandt, door den Grootmachtichsten en onverwinnelicksten koningh. Gustavus Adolphus. Coninck der Sweeden, &c. Waer in De Overwinninge der Steden en Sterckten in Duytschlandt, Belegeringen, Veldtslagen, nieuwe gemaeckte Sterckten en Fortressen, verbonden en naburige geschiedenissen, beschreven en met kopere Platen (meest door Matheo Meriaen geteeckent) afgebeelt worden. Nu in 't Nederduytsch uytgegeven Door Cornelis Danckaertsz.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 3175-00
Reserveren

Vervaardiging

Maker Abelin, Johann Philipp | Merian, Matthäus | Danckertsz, Cornelis (I)
Datering 1642

Onderwerp

Trefwoorden krijgsgeschiedenis, veldtocht, vestingbouw, 1601-1650, Gustaaf Adolf (Koning van Zweden)
Minder informatie
Meer informatie