Uitklappen

Boek

Titel Lessen En Proefondervindingen Over De Waterweegkunde En Lugt, Door Rogier Cotes, Meester der vrye Konsten, eertyds Hoogleraar der Sterrekunde, en Proefondervindelyke Natuurkunde te Cambridge. Uitgegeven met Aantekeningen Door desselfs opvolger Rober Smith, Meester der Tuigwerkkunde by zyn Majesteit. Hier zyn by gevoegt IV. Verhandlingen als I. halley over het ryzen en dalen der kwik in de Barometer. II. Newton schaal van de trappen der hitte. III. Jurin proeven over de opklimming van water in hairkleine buizen. IV. Jurin proeven over de werking van glas op Water en Kwik.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Cotes, Roger | Smith, Robert
Datering 1740

Onderwerp

Trefwoorden natuurkunde, hydrostatica, 1701-1750, Verenigd Koninkrijk, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie