Uitklappen

Boek

Titel Tafelen, Behelzende De Sinussen, Tangenten, Secanten En Sinus Versus, Zo in derzelver Natuurlyke getallen als Logarithmen, van Minuut tot Minuut, voor ieder boog van het geheele Quadrant; Benevens De Vergrootende Breedten in tiende deelen van Minuuten; Als Mede De Logarithmen voor alle getallen van 1 tot 1010000; (Waarbij op ieder blad de verschillen en derzelver Proportionaale deelen gevoegd zyn; door welke men de Log. voor alle getallen onder 10100000 kan vinden:) Met eene verklaaring en voorbeelden van het gebruik deezer Tafel. Door Bernardus Joannes Douwes, Adjunct Mathematicus by 't Edel Moog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Douwes, Bernardus Joannes
Datering 1776

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, tabel, logaritmentafel, 1751-1800, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie