Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het Jaer 1668, ende eyndigende met het begin van't Jaer 1669. Door d'Heer Lieuwe van Aitzema, zalr. Veerthiende Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118356

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1671

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie