Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet, En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het Jaer 1667. ende eyndigende met het begin van't Jaer 1668. Door Lieuwe van Aitzema, Dertiende Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118359

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1669

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie