Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet, En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het Jaer 1666. ende eyndigende met het begin van't Jaer 1667. Door Lieuwe van Aitzema, Twaelfde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118353
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1668

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie