Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het Jaer 1664. En eyndigende met het begin van't Jaer 1665. Door Lieuwe van Aitzema, Elfde Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118350
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1668

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie