Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het vervolch van't Jaer 1661. ende eyndigende met het begin van't Jaer 1664. Door den Heer Lieuwe van Aitzema, Thiende Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118347

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1665

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie