Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met het vervolch van't Jaer 1657. ende eyndigende met het eynde van't Jaer 1660. Door den Heer Lieuwe van Aitzema, Negende Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118355
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1664

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie