Uitklappen

Boek

Titel Historie of Verhael Van Saken van Staet En Oorlogh, In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jare 1650. en eyndigende met het begin van 't Jaer 1654. Door den Heer Lieuwe van Aitzema. Sevende Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00118349
Reserveren

Vervaardiging

Maker Aitzema, Lieuwe van
Datering 1662

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), 1651-1700, Nederlanden (tot 1579), Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederland
Minder informatie
Meer informatie